• Ons vak wij zijn experts in urban mobility

    Onze aanpak open-minded kijken naar de menselijke kant van mobiliteit

  • Ons doel de mobiliteitsmarkt in beweging brengen

    Ons werk met integrale verkeerskundige ideeën leefbare steden creëren

  • Ons werkterrein grote steden, nationaal en internationaal

    Onze rol mobiliteitspartners en netwerken met elkaar verbinden

/// WAT WIJ DOEN


Move to meet

MOVE Mobility is specialist in ‘smart urban mobility’: wij werken aan integrale verkeerskundige uitdagingen. Ons doel: de leefbaarheid in wereldsteden verbeteren. Dit doen we niet alleen, maar met een netwerk van partners. In onze kijk op mobiliteit stellen wij het verbinden centraal. Wij verbinden mensen, netwerken en partners.

We zijn intermediair en makelaar tussen partners en (potentiële) opdrachtgevers. We ontwikkelen concepten voor projecten en coalities en zorgen ervoor dat ze vorm krijgen. Dit doen we door proactief te reageren op tenders (in binnen- en buitenland) maar ook door eigen projecten te definiëren en samen met partners verder te brengen.

Bij deze activiteiten is Goudappel Coffeng onze preferred supplier. Ook andere partners uit ons netwerk waaronder Omnitrans International, Saxion University, Imtech, de Van den Berg groep en anderen betrekken we bij onze marktbewerking.

 /// TONNY BOSCH


/// WIE


‘Betere steden helpen vormgeven, dat is mijn drijfveer. Geïnspireerd door het gedachtegoed van Henk Goudappel die ik ontmoette tijdens mijn studie aan de Verkeersacademie en mijn eerste werkperiode bij het toenmalige Bureau Goudappel Coffeng. Zeker in mijn periode als directeur bij Goudappel Coffeng (1991 - 2011) heb ik geleerd dat van groot naar klein werken het meeste resultaat oplevert. Het durven (en moeten) stellen van de vraag ‘Wat voor stad wil je?’ aan bestuurders hoort bij mijn opgaven. Vóór MOVE Mobility ben ik tien jaar lid geweest van het directieteam en daarnaast voorzitter van de raad van bestuur ICU en lid van de toetsingscommissie Post HBO van de NHTV. Mobiliteit blijft een belangrijk issue voor mij; de andere puzzelstukjes zoals economie, milieu en kwaliteit van de openbare ruimte maken de opgave des te boeiender!‘


/// CONTACT


Adres Achter de Muren Zandpoort 12, 7411 GE Deventer
T 088 100 3910
M 06 5357 6317
E tbosch@movemobility.nl

bekijk mijn profiel op linkedin...

/// MARCEL VAN LIESHOUT


/// WIE


‘Mijn drijfveer is niet alleen samen met de opdrachtgevers projecten uitvoeren maar juist ook het samen projecten definiëren die bijdragen aan een mobiele en leefbare samenleving. Door te leren van elkaar en gebruik te maken van elkaars ervaringen, enthousiasme en motivaties ontstaan verrassende oplossingen en krijgen ook niet voor de hand liggende projecten vorm. Op deze wijze heb ik gewerkt bij advies- en ingenieursbureaus (Goudappel Coffeng en Witteveen+Bos) en de overheid (Gemeente Rotterdam). Ik heb Verkeerskunde gestudeerd aan de Verkeersacademie in Tilburg en Sociale Geografie aan de Rijksuniversiteit in Utrecht. Vóór mijn overstap naar Move Mobility was ik werkzaam bij Goudappel Coffeng BV. Daar was ik zowel hoofd van de groep Verkeer en Ruimte bij de vestiging Den Haag van de divisie Verkeersarchitectuur als senior adviseur met duurzame mobiliteit als bijzonder aandachtgebied.’


/// CONTACT


Adres Achter de Muren Zandpoort 12, 7411 GE Deventer
T 088 100 3920
M 06 2237 8987
E mvlieshout@movemobility.nl

bekijk mijn profiel op linkedin...

/// HENK TROMP


/// WIE


‘’Opgevoed’ door professor Hakkesteegt in de jaren ‘80 heb ik sinds mijn afstuderen grote interesse voor de menselijke kant van mobiliteit. Waarom verplaatsen mensen zich en welke kwaliteitseisen stellen zij aan het verkeer- en vervoersysteem? Na mijn studie civiele techniek aan de TU Delft, met als specialisatie verkeerskunde, heb ik vanaf 1997 gewerkt als senior adviseur bij Goudappel Coffeng. Mijn werk richt zich vooral op het verbeteren van mobiliteit. De focus ligt daarbij op het vergroten van ontplooiingsmogelijkheden van mensen en op de catchment areas van bedrijven - en niet zozeer op besparing van voertuigverliesuren. Bij het rekenen aan bereikbaarheid ga ik uit van de belangen van mensen en bedrijven. Mijn interesse voor de menselijke kant komt ook tot uiting bij mijn projecten in stedelijke gebieden. Oversteekbaarheid en een goede bereikbaarheid kunnen hand in hand gaan als we meer gebruik maken van menselijke vaardigheden.’


/// CONTACT


Adres Achter de Muren Zandpoort 12, 7411 GE Deventer
T 088 100 3930
M 06 2269 9964
E htromp@movemobility.nl

bekijk mijn profiel op
linkedin...

/// LOCATIE


/// CONTACT GEGEVENSBezoekadres Achter de Muren Zandpoort 12,

7411 GE Deventer
Postadres Postbus 234, 7400 AE Deventer
T 088 100 3900*
F 088 100 3901
E info@movemobility.nl
BTW NL8519.99.293.B01

*Via dit nummer zijn onze medewerkers ook mobiel bereikbaar.


/// BERICHT


Naam E-mail Bericht

alle rechten voorbehouden | movemobility.nl | © 2012