Move Mobility
Spaans English Nederlands

Seminar en workshop in Teheran groot succes

Op de tweedaagse workshop in Teheran, waar Tonny Bosch keynote speaker was, waren 220 deelnemers (het vooraf gestelde minimum was 50!).

Het filmpje geeft een goede impressie van de dagen: beginnend met algemene inleidingen van Ministerie van Urban Planning and Roads, MOVE Mobility, Sabz Andish Payesh (SAP), et cetera op de eerste dag, naar een workshop op de tweede dag. Veertien groepen hebben “multimodaliteit” toegepast op een in ontwikkeling zijnde wijk in Teheran.

Wordt vervolgd!