Move Mobility
Spaans English Nederlands

Workshop 2 Haalbaarheidsstudie Toegangsweg Beira Haven

Onderdeel van de haalbaarheidsstudie voor de toegangsweg naar de haven van Beira is de organisatie van twee workshops waar we de tot nu toe behaalde resultaten presenteerden en bespraken. We kregen input van en werkten samen met stakeholders om bewustwording te creëren en belangrijke informatie te krijgen die nodig is voor de volgende fase van onze studie.

De tweede workshop vond plaats op 27 september 2017 en bestond uit vier plenaire sessies met een groep van circa 30 vertegenwoordigers van alle belangrijke stakeholders. We presenteerden en werkten aan (1) Mobiliteit (MOVE Meter), resultaten van de verkeersanalyses en voorspellingen van stedelijke groei en toename van verkeer; (2) Voorlopig Wegontwerp; (3) Voorlopige kosten- en financieringsopties en (4) Multi Criteria Analyse, algemene presentatie en groepssessie.